τι κάνουμε

Ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο του 2019 το Amalab, ένα εργαστήρι εκμάθησης ραπτικής για να μεταδώσουμε γνώσεις και να καλλιεργήσουμε ικανότητες που θα βοηθήσουν στην μετέπειτα πορεία των συμμετεχόντων στην εργασία και θα βοηθήσουν στην ένταξη και κοινωνικοποίηση τους.

Αρχίσαμε μαθήματα γνώσεων Η/Υ και Αγγλικών και σχεδιάζουμε σεμινάρια πληροφόρησης, συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης πάνω στην Ελληνική πραγματικότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όλα τα μαθήματα και οι σεμινάρια είναι δωρεάν και στηρίζονται σε δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντική συμμετοχή.

Από την αρχή της επιδημίας τα μαθήματα μας έχουν αναβληθεί ακολουθώντας τα υγειονομικά μέτρα και έχουμε στραφεί στην ενίσχυση της κοινότητας των εκπαιδευομένων μας με υλικά αγαθά αλλά και πληροφόρηση σε διάφορα επίπεδα με χρηματική και υλική βοήθεια από ιδιώτες αλλά και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

» Βασικός στόχος μας είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη των σχέσεων εκείνων που θα βοηθούν στην εξέλιξη της κοινωνίας μας σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, αλληλο-εκπαίδευσης, σεβασμού στην διαφορετικότητα, δημιουργικής συνύπαρξης, με ελπίδα για το μέλλον «