τι κάνουμε

Από τον Οκτώβριο του 2019 δημιουργήσαμε ένα εργαστήρι εκμάθησης βασικών αρχών ραπτικής για να μπορούν οι εκπαιδευόμενες και εκπαιδευόμενοι μας να εξελιχτούν επαγγελματικά αλλά και να συμβάλλουμε στην κοινωνικοποίηση και ενδυνάμωση τους!

Παράλληλα ετοιμάσαμε μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας και Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και σχεδιάζουμε ελεύθερα σεμινάρια πληροφόρησης, coaching και ενδυνάμωσης πάνω στην εργασιακή πραγματικότητα, και σε δικτύωση με άλλους φορείς και ομάδες, στην ενημέρωση τους γύρω από τις σχετικές νομικές, λογιστικές και λοιπές διοικητικές διαδικασίες.

Βασικός στόχος μας είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη των σχέσεων εκείνων που θα βοηθούν στην εξέλιξη της κοινωνίας μας σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, αλληλο-εκπαίδευσης, σεβασμού στην διαφορετικότητα, δημιουργικής συνύπαρξης, με ελπίδα για το μέλλον.