ποιοι είμαστε

Η «Θάλασσα Αλληλεγγύης» είναι μια δυναμική ομάδα, με βάση το Ηράκλειο της Κρήτης, που έχει σαν σκοπό να αναπτύξει ανεξάρτητες δράσεις και να παρέχει πληροφορίες και αρωγή για την ουσιαστική ένταξη στη Ελληνική κοινωνική, εκπαιδευτική και εργασιακή πραγματικότητα προσφύγων, μεταναστών αλλά και ντόπιων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο σκοπός μας είναι μη κερδοσκοπικός και συνίσταται κυρίως στην ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη και ενδυνάμωση προσφυγικών, μεταναστευτικών, μετακινούμενων και άλλων ευάλωτων πληθυσμών και κοινωνικών ομάδων και ατόμων που χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, άστεγοι, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα της κλιματικής αλλαγής, ουσιο-εξαρτημένοι, άνεργοι, ΛΟΑΤΚΙ, κ.α.). Αυτό θα γίνεται δε χωρίς καμιά διάκριση με βάση το θρήσκευμα, την καταγωγή, την εθνικότητα, την διοικητική κατάσταση, το φύλο και τον σεξουαλικό προσδιορισμό, και την ηλικία.

Διαβάστε το Καταστατικό μας εδώ!