ποιοι είμαστε

Η Θάλασσα Αλληλεγγύης είναι μια ΑΜΚΕ με βάση το Ηράκλειο Κρήτης. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2019 από ανθρώπους με πρότερη δράση στην προσφυγική κρίση στην Ελλάδα με σκοπό να αναπτύξει δράσεις πληροφόρησης και εκπαίδευσης για την δημιουργική ένταξη στη Ελληνική κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα προσφύγων και μεταναστών αλλά και ντόπιων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και η δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων που συμβάλλουν σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, αλληλοεκπαίδευσης, δημιουργικής συνύπαρξης και ουσιαστικής ένταξης με σεβασμό στα δικαιώματα και στην διαφορετικότητα.

Ο σκοπός μας είναι μη κερδοσκοπικός και συνίσταται κυρίως στην ανάπτυξη δράσεων και συνηγορίας που αποσκοπούν στην κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη και ενδυνάμωση προσφυγικών, μεταναστευτικών, μετακινούμενων και άλλων ευάλωτων πληθυσμών και κοινωνικών ομάδων χωρίς καμιά διάκριση με βάση το θρήσκευμα, την καταγωγή, την εθνικότητα, την διοικητική κατάσταση, το φύλο και τον σεξουαλικό προσδιορισμό, και την ηλικία.

Διαβάστε το Καταστατικό μας εδώ!